media_against_hate

Media Against Hate: U tijeku prijave za radionicu medijske pismenosti u Hamburgu

12.09.2017

U okviru projekta Mediji protiv mržnje, u kojem sudjeluje HND, u Hamburgu se održava radionica “Osnaživanje i zaštita novinarki i medijskih radnica”. Radionicu organizira jedan od partnera na projektu – Europski forum medija zajednice (CMFE).

Radionica će se održati u Hamburgu u Kampnagel Internationale Kulturfabrik 23. i 24. studenog i povezana je s Konferencijom o svijesti medija o migracijama, koju organizira Refugee Radio Network.

Radionica će se baviti sljedećim temama:

– Potpora i zaštita novinarki i zaposlenica u medijima (okrugli stol)

– Stvaranje medijske okoline bez mržnje za mlade – platforme i vještine pisanja (trening)

– Uloga medija u poticanju uključenosti i borbi protiv rasne netolerancije (konferencija)

Molbe mogu predati novinari, novinarske škole i treneri te civilne udruge iz zemalja članica EU.

Prijave i upiti u vezi radionice se primaju na mediaagainsthate@cmfe.eu

Rok za predaju molbi je 15. rujna 2017.

U sklopu projekta Mediji protiv mržnje (Media Against Hate) održane su dvije radionice medijske pismenosti. Prva radionica bila je održana u Beču, 3. i 4 travnja 2017., a druga u poljskom gradu Olsztyinu, od 7. do 9. lipnja 2017.

U okviru projekta Europska federacija novinara (EFJ) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) organizirali su radionicu „Izvještavanje o izbjeglicama, migrantima i etničkoj pripadnosti“ koja se održala 26. i 27. svibnja 2017. u Novinarskom domu.

Izvor: Media against Hate