Ned-Logo

National Endowment for Democracy (NED): 50 tisuća dolara za neprofitne organizacije

01.06.2017

National Endowment for Democracy (NED) poziva medijske organizacije, građanske udruge i asocijacije da prijave svoje projekte za unapređenje demokratskih ciljeva i jačanje demokratskih institucija.

Iznos potpore ovisi o veličini i opsegu projekta, no u prosjeku se za godinu dana odobrava 50 tisuća američkih dolara.

NED je zainteresiran za projekte neprofitnih organizacija usmjerene promoviranju i zaštiti ljudskih prava i vladavine prava, koji podupiru slobodan pristup informacijama i nezavisne medije te odgovornost i transparentnost.

Prednost imaju organizacije koje djeluju u kulturno – politički raznolikom okruženju, visoko represivnom društvu kao i u zemljama koje prolaze demokratsku tranziciju.

Rok za prijavu je 16. lipanj ove godine.

Više informacija potražite ovdje.