ed_jones_AFP

Seminar za novinare u Leipzigu

29.05.2018

Zaklada za obrazovanje novinara njemačke savezne zemlje Saske „Sächsische Stiftung für Medienausbildung“ od 3. do 14. rujna 2018. organizira seminar za novinare iz srednje i istočne Europe.

Seminar je namijenjen novinarima mlađima od 40 godina koji govore njemački i koji žele upoznati način rada javnih i privatnih medija u Njemačkoj.

Troškove putovanja i boravka na seminaru snosi organizator.

Opširnije obavijesti o natječaju i seminaru nalaze se stranicama http://www.ssm-seminar.de

Rok za prijavu na natječaj je 27. srpnja 2018.

Izvor: Sächsische Stiftung für Medienausbildung