epp2

U tijeku prijave za European Press Prize 2018.

15.11.2017

Europska novinarska nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije, a svaka iznosi 10.000 eura. Žiri ima mogućnost dodijeliti i posebnu nagradu za iznimno dostignuće. Nominirani radovi bit će objavljeni na internetskim stranicama Europske novinarske nagrade (European Press Prize).

Kategorije:

  • nagrada za istraživačko novinarstvo
  • nagrada za izvještavanje
  • nagrada za iznošenje stavova
  • nagrada za inovacije
  • nagrada za iznimno dostignuće

Postupak

Ako vaš rad prođe u užu konkurenciju, European Press Prize će vas kontaktirati za dodatna pitanja.

Tko se može natjecati?

Svi novinari koji rade u Europi, pišu za europske medije ili tu imaju blog. Rad koji se predlaže za nagradu mora biti objavljen u razdoblju od 1. prosinca 2016. do 31. prosinca 2017.

Broj prijavljenih članaka

Nema nikakvog ograničenja u dužini ni broju kandidiranih članaka, no načelno, članak/članci ne bi trebao biti duži od 5000 riječi.

Jezik

Prijavljeni članci se primaju na jeziku na kojem su objavljeni. Procjenjivat će ih odbor za pripremu, a oni koji budu odabrani bit će prevedeni na engleski, radni jezik nagrade. Moguće je, ukoliko neki kandidati to žele, rad dati na prevođenje i prije kandidiranja.

Sažetak

Kandidati moraju dostaviti sažetak (najviše 250 riječi) koji objašnjava članak/članke i njihov utjecaj na javnost. Članci se mogu dostaviti u Word ili PDF formatu te mu se moraju dodati i popratne informacije (slike ili poveznice na odgovarajuće web stranice).

Naziv publikacije

Naziv novina, magazina, web stranice, medijske kuće ili bloga koji je objavio rad.

Više informacija možete dobiti ovdje ili slanjem upita na info@europeanpressprize.com.